فیلترها

توليد كننده

مهدي-مقيم‌اسلام

مرتب سازی
تعداد تصاویر

نظم‌آموزي به كودك (راهي براي خنگ كردنش و پيري زودرس والدين)

  • 24,000 تومان

محتواي اين دوره: ـ نظم‌آموزي كودكان مختلف. ـ اصول ده‌گانه نظم‌آموزي كودكان. ـ دلايل بي‌نظمي در كودكان چيست؟ ـ گام‌هام عملي نظم‌آموزي كودكان. ـ والدين، كودكان را بي‌نظم مي‌كنند؟! ـ روش‌هاي برانگيختن كودكان به نظم. ـ بي‌نظمي از دنياي رايانه نشت مي‌كند؟! ـ با اين 8 دليل، به كودكان اجازه بي‌نظمي دهيد.

صفحه‌ی 1