فیلترها

توليد كننده

منصور-حقيقتيان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

آموزش و پرورش و بازتوليد نابرابري

  • 20,000 تومان

در دنياي پرشتاب امروز، تحصيلات و آموزش نقش بسيار مهمي در سرنوشت انسان‌ها بازي مي‌كند. اين كه افراد چه مشاغلي مي‌توانند كسب كنند، از چه گروه‌ها‌يي مي‌توانند همسر آينده خود را انتخاب كنند، و در رفتارهاي مصرفي و سبك زندگي خود چه سليقه‌هايي را بروز مي‌دهند همه از ميزان و نوع تحصيلات آن‌ها تاثير مي‌پذيرد. از طرف ديگر، تحصيلات امروزه تبديل به كالايي شده كه بايد خريداري شود و در نتيجه اقشار برخوردارتر بهتر مي‌توانند آن را به دست بياورند و از مواهب آن سود ببرند. و اين مسئله با عدالت اجتماعي كه همه جوامعي ادعاي آن را دارند مغايرت دارد. كتاب حاضر سعي دارد پيچيدگي‌ها و مسائل مربوط به آموزش و پرورش را بيشتر باز كند تا درك بهتري از آن به دست آيد.

صفحه‌ی 1