فیلترها

توليد كننده

ملكه-مشهدي-فراهاني---علي‌رضا-عرب‌بيگي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 70,000 تومان
  • 72,000 تومان
  • 35,000 تومان

روانشناسي رشد

  • 70,000 تومان

عناوين فصل‌ها: فصل اول: مباني رشد و رشد پيش از تولد. فصل دوم: موضوعات اساسي در روانشناسي رشد. فصل سوم: نوباوگي و نوپايي، دو سال اول زندگي. فصل چهارم: اوايل كودكي، 2 تا 6 سالگي. فصل پنجم: دوران نوجواني. فصل ششم: بزرگسالي و ميانسالي. فصل هفتم: پيري، پايان زندگي، داغديدگي. فصل هشتم: نظريه‌هاي روان‌تحليل‌گري. فصل نهم: نظريه‌هاي شناختي پياژه و برونر. فصل دهم: نظريه‌هاي جان بالبي. فصل يازدهم: رشد در دوران بزرگسالي و دوران پيري.

بهداشت رواني

  • 72,000 تومان

بهداشت رواني؛ يعني داشتن احساس آرامش و امنيت درون و به دور بودن از اضطراب، افسردگي و تعارض‌هاي مزمن رواني. از منظر ديگر، بهداشت رواني؛ يعني بهره‌مندي از سلامت ذهن و انديشه و تفكر. درصد قابل توجهي از بيماري‌هاي جسماني، ريشه روان‌شناختي دارند و بهره‌مندي از بهداشت روان مي‌تواند بر سلامت جسم اثر مثبتي داشته باشد. از آن‌سو، سلامت جسم نيز بستر مناسبي براي رسيدن به احساس امنيت درون و سلامت ذهن و روان است. نوع نگرش و باورهاي آدمي درباره زندگي و محيط پيرامون خود و نيز تعهدات ارزشي و ويژگي‌هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان، در بهره‌مندي از بهداشت رواني مطلوب بسيار اثرگذارند. بهداشت رواني، قوانين مربوط به سلامت عاطفي را دربرمي‌گيرد، به گونه‌اي كه فرد بتواند مشكلات را به آرامي پشت سر گذارد؛ به شرط آنكه بداند چطور از فشارهاي رواني و نگراني پيش‌گيري كند. كارشناسان سازمان بهداشت جهاني از «بهداشت رواني» به «سلامت روان و فكر» تعبير كرده‌اند و مي‌گويند: «سلامت فكر، عبارت است از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به‌طور منطقي، عادلانه و مناسب.

روانشناسي اجتماعي

  • 43,000 تومان

تقريبا به تعداد روانشناسان اجتماعي، براي روانشناسي اجتماعي تعريف وجود دارد ولي همه آن‌ها در يك عامل با هم مشترك هستند و آن نفوذ اجتماعي است. پس مي‌توان گفت روانشناسي اجتماعي يعني نفوذي كه مردم بر عقايد و رفتار ديگران دارند كه به عنوان علم مطالعه تعامل انسان‌ها نيز شناخته مي‌شود و در اين راستا صاحب‌نظران؛ روانشناسي اجتماعي را با سه ويژگي الف) تجربي بودن ب) تطبيقي بودن ج) كاربردي بودن؛ معرفي مي‌كنند...

روانشناسي رشد

  • 35,000 تومان

روان‌شناسي رشد، علمي است كه درباره چگونگي قوانين حاكم بر رشد در جنبه‌هاي جسماني، ذهني، عاطفي، اجتماعي و اخلاقي در سنين مختلف و نيز تاثير وراثت و محيط در رشد بحث مي‌كند. حوزه تغييرات اين رشته به موضوعاتي چون مهارت‌هاي حركتي، رفتار اجتماعي و شخصيت مربوط مي‌شود. اين رشته، دگرگوني شدن متغيرهاي و تاثيرات محيط و تجربه را در مراحل رشد مشخص ساخته و چگونكي شكل‌گيري و از بين رفتن آن‌ها را توضيح مي دهد.

روانشناسي تربيتي

  • 20,000 تومان

تربيت « روش رفتاري و گفتاري دادن به غير، طوري كه اين روش، ملكه ذهن او شود.» كسي را تربيت كردن يعني اين كه روش رفتاري و گفتاري به وي ياد داده شود. ترتيب در بعد اخلاقي اين است و اگر مكله ذهن شد. بدين معني است كه هر وقت كاري انجام دهد بر اساس روش رفتاري و گفتاري مي‌باشد كه مربي به وي آموزش داده. تربيت شامل ايجاد يا فعليت بخشيدن هر نوع كمالي در انسان مي‌شود كه مطلوبيت و ارزش داشته باشد. اينجاست كه مي‌گويند: «مربي او را تربيت كرده است.»

صفحه‌ی 1