فیلترها

توليد كننده

مك-اندرسون

مرتب سازی
تعداد تصاویر

نمي‌تواني اردكي را به مدرسه عقاب‌ها بفرستي (مجموعه‌اي از حقايق ساده در مورد رهبري موفق) كتاب گويا

  • 28,000 تومان

هدف من از نوشتن اين كتاب كوچك، در ميان گذاشتن برخي از «تجربه‌هايم» به شكلي مختصر، اما به شيوه‌اي جذاب و گيرا است. چرا كه خيلي اوقات، آنچه كه مي‌گويي نيست كه كليد خاموش ذهن را روشن مي‌كند، بلكه چگونه گفتن آن است. (مك اندرسون)

توصيه‌هاي جادويي (مجموعه‌اي از حقايق ساده در مورد رهبري موفق)

  • 24,500 تومان

هدف من از نوشتن اين كتاب كوچك، درميان گذاشتن برخي از «تجربه‌هايم» به شكلي مختصر،‌ اما به شيوه‌اي جذاب و گيرا است. چرا كه خيلي اوقات، آنچه كه مي‌گويي نيست كه كليد خاموش ذهن را روشن مي‌كند، بلكه چگونه گفتن آن است.

صفحه‌ی 1