فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

مصطفي-ملكيان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

عمر دوباره (درس‌گفتارهااي در باب اخلاق كاربستي)

  • 80,000 تومان

چرا حال‌ بسياري از ما خوب نيست؟ چرا با وضعيت مطلوب به معناي برخورداري از آرامش و خوشي فاصله داريم؟ چرا با وجودي كه مي‌دانيم از وضعي كه داريم رضايت نداريم و خوش نيستيم به ايجاد تغيير در زندگي‌مان فكر نمي‌كنيم؟ چرا در محاصره اضطراب و ناآرامي قرار مي‌‌گيريم و چگونه مي‌توانيم از آن رها شويم؟ چرا از تنهايي گريزان هستيم و گاهي با خود به خلوت نمي‌رويم؟ چرا از عشق و زيست عاشقانه فاصله داريم؟ و... حالا اگر به گذر عمر و سال‌هايي بينديشيم كه پشت سر گذاشته‌ايم اينگونه پرسش‌ها و دغدغه‌ها، سهمگين‌تر هم مي‌شوند. زيرا پي بردن به حجمي از زندگي نزيسته و حسرت سال‌هايي كه طي شد و مي‌توانستيم براي بهسازي خود از آنها بهره ببريم چنان رنج‌آور مي‌شود كه بسيار پريشان و درمانده مي‌شويم و اگر درست نينديشيم در مرزهاي ويراني متوقف مي‌شويم!

زمين از دريچه آسمان

  • 28,000 تومان

براي تشخيص ميزان احتمال پيش‌رفت يا رشد يا توسعه‌ي يك كشور يا جامعه، معمولأ، به سه عامل توجه مي‌شود: منابع و مواهب طبيعي، صحت و اتفان برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي كلان، و سلامت نظام سياسي. مدعاي اين كتاب اين است كه به عامل چهارم‌اي نيز بايد توجه كرد كه اگر از هر يك از سه عامل پيش گفته مهم‌تر نباشد، باري، بي‌اهميت‌تر نيست، و آن فرهنگ دروني شهروندان آن كشور يا جامعه است، يعني باورها، احساسات و عواطف، و خواسته‌ها و آرمان‌هاي آنان.

صفحه‌ی 1