فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

مسعود-جان‌بزرگي---مژگان-آگاه

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مهارت‌هاي موفقيت در دانشگاه (آمادگي براي زندگي دانشجويي جرات‌ورزي تحصيلي يادگيري فعال تفكر انتقادي غلبه بر اضطراب امتحان مطالعه اثربخش آشنايي با پژوهش پرورش مهارت نوشتن)

  • 30,000 تومان

چرا به دانشگاه آمده‌ايم و در پي چه چيزي هستيم؟ آيا براي شروع نقطه جديد زندگي آمادگي داريم؟ براي موفقيت در مسير جديد چه امكاناتي لازم داريم؟ چگونه درس بخوانيم تا با كمترين زمان بيشترين بهره را داشته باشيم؟ چگونه بيانديشيم كه آسيب‌پذير نباشيم و بهره بيشتري ببريم؟ چگونه مهارت‌هاي نوشتن را در خود تقويت كنيم؟ چگونه تحقيق كنيم و به دنبال توليد علم باشيم؟

صفحه‌ی 1