فیلترها

توليد كننده

محسن-فاطمي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

وقتي هيجان‌ها رم مي‌كنند (هوش هيجاني و روانشناسي مذاكره)

  • 33,000 تومان

هيجان‌ها بخش اعظم زندگي ما را در برمي‌گيرد. حضور مستقيم و غيرمستقيم هيجان‌ها را مي‌توان در تارك قله‌هاي استدلال، عقلانيت و براهين مشاهده كرد. بي‌اعتنايي به هيجان‌ها و ناتواني در مديريتشان، مسامحه و غفلت در بيان آن‌ها، ناآگاهي از شخصيت‌ها و تفاوت‌هاي فردي و فقدان تعامل صحيح در اجتماع هزينه‌هاي گزافي براي انسان دارد. كتاب حاضر به نقش مهم هيجان‌ها در رفتار مي‌پردازد و هوش هيجاني را از ابعاد مختلف بررسي مي‌كند. بر مبناي مطالعات و پژوهش‌هاي جديد، فقدان هوش هيجاني آثار مخربي در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي دارد و از طرفي تقويت تحصيل آن زمينه‌ساز موفقيت‌هاي بزرگ خواهد بود. آموزش هوش هيجاني بستر مناسبي براي اعتلاي تعاملات ميان‌فردي، تقويت مذاكره، رشد شخصيت و تقويت عملكرد و كارايي فردي، اجتماعي و گروهي فراهم مي‌آورد. كتاب در سه فصل به بررسي هوش هيجاني، روانشناسي مذاكره و مسائل مرتبط به آن و تحليل شخصيت در سازمان مي‌پردازد.

هوش هيجاني و روانشناسي مذاكره

  • 30,000 تومان

كتاب حاضر نقش مهم هيجان‌ها در رفتار را مورد توجه قرار مي‌دهد و به بررسي هوش هيجاني در ابعاد مختلف مي‌پردازد. مطالعات و پژوهش‌هاي نوين نشان مي‌دهند كه فقدان هوش هيجاني مي‌تواند آثار مخربي را در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي ايجاد كند و برعكس، تقويت تحصيل آن زمينه‌ساز موفقيت‌هاي بزرگ خواهد بود.‌

صفحه‌ی 1