فیلترها

توليد كننده

مايكل-لوي---بارتون-ويتز---دروو-گريوال

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مديريت فروش فروشگاهي (مديريت خرده‌فروشي)

  • 155,000 تومان

فضاي كسب و كار ايران همزمان با كاهش روند تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي چشم‌اندازي روشن‌تر از گذشته را در توسعه تجربه ‌مي‌كند. در ميان صنايع مختلف، صنعت خرده فروشي يا فروش فروشگاهي (ٌRetailing) صنعتي بسيار پوياست كه در آن مدام انديشه‌ها و قالب‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود. اين موضوع با توجه به روند رو به رشد توسعه مراكز خريد(Shopping center) و مال‌ها (mall) در ايران و جهان اهميت دو چنداني يافته است. تلفيق هم‌زمان لذت خواندن مباحث كتاب با موارد به روز و تفكربرانگيز صنعت خرده‌فروشي (فروش فروشگاهي) به خوبي چالش‌ها و فرصت‌هاي آن را براي خواننده به تصوير مي‌كشد. راهبرد اصلي اين كتاب تاكيد بر ورود به دنياي خرده ‌فروشي، ضمن تمركز بر اجرا از طريق مديريت كالا و فروشگاه بوده و همچنين منابعي را كه خرده‌ فروشان براي ايجاد مزيت‌هاي رقابتي پايدار نياز دارند در اختيارشان قرار مي‌دهد.

صفحه‌ی 1