فیلترها

توليد كننده

مارسل-دانسي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

جستاري در باب معنا (راهنمايي درباره نظريات و كاربرد نشانه‌شناسي)

  • 42,000 تومان

نشانه‌شناسي پژوهشي بر حياتي‌ترين مشخصه‌ آگاهي انسان، توانشي براي آفرينش و به كار بردن نشانه‌هايي مانند واژه‌‌ها و نماد‌ها براي انديشيدن، برقراري ارتباط، تأمل، گسترش و اندوختن دانش است. جستاري در باب معنا به عنوان راهنمايي براي نگره و اصول اساسي نشانه‌شناسي، با كاوش و توصيف روندها، ايده‌ها و فرم‌هاي بنيادين نشانه‌شناسي طراحي شده است. اين نوشتار كه ديباچه‌اي در اين زمينه است، در واقع اين رشتهء مطالعاتي پيچيده را براي خوانندگان علاقه‌مند ساده و قابل‌درك كرده است. مارسل دانسي دستمايه‌ها، مفاهيم و شيوه‌هاي گوناگوني را كه پيكره‌ نظريه‌ نشانه‌شناسي كنوني را پايه‌ريزي كرده اند مورد توجه قرار داده است. جستاري در باب معنا همچون يك مقدمه گام‌به‌گام، مي‌تواند راهنمايي تعيين كننده براي دانشجويان و آموزگاراني باشد كه در زمينه نشانه‌شناسي در سطح كارشناسي و فراتر از آن پژوهش و تحصيل مي‌كنند.

صفحه‌ی 1