فیلترها

توليد كننده

ليندا-ويلم-شورست

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روان‌شناسي باليني و تربيتي كودك (رويكردي بوم شناختي تعاملي در درك مشكلات و مداخلات كودك)

  • 90,000 تومان

در كتاب روان‌شناسي باليني و تربيتي كودك: رويكردي بوم‌شناختي - تعاملي در درك مشكلات و مداخلات كودك، نقاط عطف تحولي در دوره‌هاي كودكي و نوجواني مورد بررسي قرار گرفته و راهبردهاي مداخله‌اي مختلفي در زمينه‌هاي باليني و تربيتي در اختيار مخاطبان قرار داده شده است. اين كتاب: • در حال حاضر يكي از معدود كتاب‌هايي در زمينۀ آسيب‌شناسي رواني كودك است كه با استانداردهايDSM-5 هماهنگي دارد. • نحوۀ برخورد با چالش‌هاي تحولي رايجي كه از سنين 3-18 سالگي به وقوع مي‌پيوندند را مورد بررسي قرار مي‌دهد. • بر تحقيقات معاصر در زمينۀ تحول مغز مبتني است كه نشان مي‌دهند چرا ممكن است برخي از كودكان در برابر مشكلات باليني يا تربيتي خاصي آسيب‌پذير باشند. • خوانندگان را براي انجام فرمول‌بندي‌هاي موردي و مداخلات كل‌نگرانه آماده مي‌كند. • نقاط عطف تحولي و اختلالات سازگاري را در دوره‌هاي كودكي و نوجواني مورد بحث قرار مي‌دهد.

مفاهيم اساسي آسيب‌شناسي رواني كودك

  • 30,000 تومان

كتاب مفاهيم ضروري آسيب‌سناسي رواني كودك، ديدگاهي در باب اختلالات كودك و نوجوان ارائه مي‌كند كه با يك نگاه تاريخي از سير تكاملي رشته آسيب‌شناسي رواني كودك شروع مي‌شود. در هر يك از فصل‌ها بر روي ويژگي‌هاي كودك و محيط (خانواده، مدرسه، اقتصاد و فرهنگ) متمركز مي‌شود كه مي‌تواند رشد را به سمت رفتار‌هاي بهنجار و انحرافي سوق مي‌دهد و نقش ديدگاه‌هاي نظري را در جهت‌گيري فهم درست از فرايندهاي اساسي رشد در نظر مي‌گيرد.

صفحه‌ی 1