فیلترها

توليد كننده

لوييز-هي---ديويد-كسلر

مرتب سازی
تعداد تصاویر

شفاي دل (رسيدن به آرامش بعد از بروز جدايي طلاق و مرگ)

  • 10,000 تومان

يك قلب شكسته در عين حال يك قلب گشوده است. و اگر چه درد فقدان يك بخش عادي از زندگي است، اما لازم نيست كه رنج كشيدني وجود داشته باشد...

قلبتان را التيام بخشيد (بعد از جدايي طلاق يا مرگ دوباره به آرامش برسيد)

  • 11,900 تومان

التيام يافتن فقط به آمادگي و تمايلتان نياز دارد؛ زيرا زندگي به شما علاقه‌مند است. وقتي با فقداني مواجه مي‌شويد، اگر براي شكوفا كردن هر ديدگاهي آماده باشيد، در مسير درست قرار خواهيد گرفت. اگر آماده نباشيد؛ زندگي براي شما درس‌هاي مورد نيازتان را به‌ وجود مي‌آورد تا التيام يابيد. هر چند ممكن است اين درس‌ها را بد تعبير كنيد و آن‌ها را نوعي مجازات بدانيد، آن‌ها فقط بخشي از تجربه زندگي هستند.

صفحه‌ی 1