فیلترها

توليد كننده

لورا-اسوالد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

نشانه‌شناسي بازاريابي (نشانه‌ها استراتژي‌ها و ارزش برند)

  • 18,000 تومان

ارزش ويژه برند معادل ارزش مالي محصولاتي است كه از مزاياي ناملموس برند مشتق مي‌شوند و مازاد بر ارزش مصرفي محصولات است. برندها اين مزايا را به مصرف‌كنندگان به شكل معاني ارائه مي‌دهند از جمله ادراك كيفيت، روابط نمادين، تجربيات نيابتي، و يا حتي احساسي از هويت. ميزاني كه يك مصرف‌كننده يك برند را شناسايي، دروني‌سازي و با معناي آن ارتباط برقرار مي‌كند، يك بحث دانشگاهي نيست و تأثير كاملاً ملموسي بر عملكرد مالي برند دارد. به عبارت ديگر معاني برند صرفاً يك ارزش افزوده نيست بلكه شرايطي است كه مي‌تواند براي برند ارزش ايجاد كند. از اين‌رو مديريت ارزش ويژه برند در وهله نخست نيازمند مديريت معاني يا نشانه‌شناسي برند است.

صفحه‌ی 1