فیلترها

توليد كننده

كيت-ديني

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 35,000 تومان

برندسازي ملي

  • 35,000 تومان

منظور از نوشتن اين كتاب، داشتن سهمي در منابع نوشتاري كوچك، اما به سرعت درحال رشد برندسازي ملي بوده است. اين كتاب طراحي شده است كه نه تنها نشان‌دهنده روش‌هايي باشد كه به وسيله آن‌ها تكنيك‌هاي مديريت برند مرسوم براي مليت‌ها كاربرد دارد، بلكه فراهم‌كننده عمق دورنما در زمينه و طبيعت برندسازي ملي باشد. بنابراين، مفاد كتاب مسائل گسترده‌تري در رابطه با هويت ملي، توسعه پايدار، آگاهي‌هاي سياسي و موضوعات برندسازي آشناتر درباره هويت بند، تصوير برند، جايگاه‌سازي برند، حق صاحب سهام برند و... را در بر مي‌گيرد. اين رويكرد قصد دارد اطمينان يابد نظريه و تمرني برندسازي ملي، به روشي چند بعدي و غني پوشش داده شده است.

صفحه‌ی 1