فیلترها

توليد كننده

كريسمس-همفريز

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 28,000 تومان

ذن

  • 28,000 تومان

در اين كتاب ابتدا زمينة كاملي جهت بيان اصول قديمي‌ترين مكتب بودايي كه تراودا يا تعاليم پيشكسوتان نام دارد، فراهم آمده است. پس از آن زمينة بحث وارد عرصة مكتب ماهايانا كه مكمل مكتب تراوداست مي‌شود؛ ماهايانا در واقع به معناي گردونه بزرگ رستگاري است كه در آن مي‌توان ناب‌ترين دستاوردهاي ذهن و قلب بشري را ملاحظه كرد. در ادامه ماهيت و معناي ذن و چگونگي دستيابي به آن مطرح مي‌گردد.

صفحه‌ی 1