فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

كريستين-رايان-و-ديگران

مرتب سازی
تعداد تصاویر

ارزيابي و درمان خانوده‌ها (رويكرد مك‌مستر)

  • 75,000 تومان

كتاب حاضر به رويكرد خانواده‌درماني مك‌مستر مي‌پردازد. رويكرد مك‌مستر چارچوبي محكم و يكپارچه براي استخراج اطلاعات از خانواده‌ها، دستيابي به تشخيص دقيق و اجراي يك طرح درماني عملي را فراهم مي‌كند كه اجزاي آن شامل ارزيابي، درمان و پژوهش در خانواده است. اين رويكرد براي درك ساختار، سازمان‌دهي و الگوهاي تقابل خانواده، بر 6 بعد از كاركرد خانواده تمركز دارد، از جمله حل مسئله، ارتباط‌ها، نقش‌ها، پاسخ‌دهي عاطفي، مشاركت عاطفي و كنترل رفتار كه بيشترين اثر را بر سلامت جسماني و عاطفي خانواده دارند. طرح اين كتاب سيستماتيك است و در سراسر اين كتاب مثال‌هايي از جنبه‌هاي ياليني مربوط به مشكلات خانوادگي، خلاصه‌هايي از مطالعات موردي انجام شده و يا جلسات خانوادگي كه مشخصاً با تاكيد بر مشكلات بوده، ارائه شده است.

صفحه‌ی 1