فیلترها

توليد كننده

كريستين-دوبوا

مرتب سازی
تعداد تصاویر

افسردگي زيباترين هديه زندگي من

  • 9,500 تومان

چه موضوعي باعث شده است كه اين كتاب را به دست گرفته و به خواندن آن مصمم شويد؟ شايد به دنبال پاسخي براي كمك به خود درگذر از حالت افسردگي هستيد؟ شايد مايليد وضعيت يكي از نزديكان خود را كه دچار اضطراب است بهتر بشناسيد و راهي براي كمك به او بيابيد؟ شايد هم فقط به خاطر شناخت مسير انساني كه براي غلبه بر ترس‌هاي بيشمار و پذيرش خود مبارزه كرده است كمي كنجكاو شده‌ايد؟ هر دليلي كه داشته باشيد با مطالعه اين كتاب، شما هم مانند بسياري تحت تاثير اين جهش و شور دروني قرار خواهيد گرفت؛ زيرا كه موضوع كتاب در همين ارتباط است: فريادي بلند از درون يك انسان، كه با اين كه از دوران خردسالي به اهميت از خود گذشتگي و سهيم شدن با ديگران پي برده است حال به اين ارزش‌ها، اعتماد به خود، دوست داشتن خود، مراقبت از خود را هم افزوده است ...

صفحه‌ی 1