فیلترها

توليد كننده

كارا-الويل-ليبا

مرتب سازی
تعداد تصاویر

نترس دختر غوغا به پا كن (10 استراتژي قدرتمند براي دستيابي به هر آنچه مي‌خواهيد)

  • 20,000 تومان

اگر نمي‌ترسيدي، دست به چه كاري مي‌زدي؟ تصور كن كه هر روز در حالي از خواب بيدار مي‌شوي كه دنيا زير انگشتانتان مانيكور شده‌ات هموار است. تصور كن در واقعيتي زندگي مي‌كني كه فرصت‌هاي طلايي و تجربه‌هاي ناب، هر لحظه برابرت قرار مي‌گيرند. تصور كن حسي شهودي داري كه به تو مي‌گويد چطور هر شرايطي را با عزت‌نفس و بصيرت مديريت كني. قصد دارم رازي را با تو در ميان بگذارم: زندگي درست آن‌سوي منطقه‌ي امني‌‌ست كه به آن عادت كرده‌اي و فقط زماني مي‌تواني آن را به‌تمامي در آغوش بگيري كه بياموزي نترس و شجاع باش. ترس مي‌تواند مسئول تغيير زندگي تو به سوي خوب‌تر يا بدترشدن باشد. اگر ترس ماندگار شود با اين خطر روبه‌رو مي‌شوي كه بسياري از بهترين تجربه هاي زندگي‌ را از دست بدهي. اگر بتواني بر ترس‌هايت فائق آيي، دنيايي فراتر از رهاترين روياهايت به تو هديه داده مي‌شود. يك زن نترس و غوغايي كسي‌ست كه تمناهايش را مي‌شناسد و جرات پيروي از روياهايش را دارد. او باور دارد كه همه چيز شدني‌ست. او مثبت مي‌انديشد، براي دستيابي به اهدافش اقداماتي مقتدرانه انجام مي دهد و هرگز تسليم نمي‌شود. اين كتاب به تو كمك مي‌كند تا ويژگي‌هاي يك زن نترس و شاهكار را در خود بپروراني. در اين كتاب به ده راهبرد كارآمد مسلح مي‌شوي تا بر ترس‌هايت غلبه كني و همان زندگي باشكوهي را كه لايق آن هستي، زيست كني. اين كتاب تو را ترغيب مي‌كند تا باورهاي كهنه را زير سوال ببري و وضعيت موجود را با كفش‌هاي پاشنه بلندت زير پاهايت خرد كني! پس نگراني‌هايت را كنار بگذار و غبار روياهايت را بزدا. قرار است تو يك دختر نترس و غوغايي شوي.

راز دختران موفق (رمزگشايي از توفيق سلامت و شادماني دختران كارآفرين)

  • 35,000 تومان

اين روز‌ها شاهد پديده‌اي شگرف هستم. به نظر مي‌‌رسد بخشي از زنان سراسر جهان رمز كاميابي و شادماني را در زندگي و شغل خود يافته‌اند و هر روز بر تعداد آنان افزوده مي‌شود. در واقع، گويي قدرتي مخفي و زيرزميني در اين زنان وجود دارد، زيرا آنان رمزي جادويي را گشوده‌اند: آنان مثبت مي‌انديشند، از يكديگرحمايت مي‌كنند و اين باور راستين را دارند كه مي‌توانند به همه خواسته‌هايشان برسند پس چرا تو نتواني؟

صفحه‌ی 1