فیلترها

توليد كننده

فيل-ريچ

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 50,000 تومان

مشاوره سوگ

  • 50,000 تومان

نه زندگي بي‌تلخي داغ و سوگ ميسر است و نه ماندن در سوگ موافق زندگي. به هرحال هم براي سوگواران و داغديدگان و هم براي اطرافيان و حاميان داغديده و هم براي مشاوران، دانستن و عمل‌كردن به روش‌ها و شيوه‌هاي مواجهه با سوگ ضروري است. كتاب حاضر در چهارده بخش تدوين شده كه پس از شرح مراحل داغديدگي، انطباق و سازگاري، پذيرش و حكايت، شناخت احساسات، مواجهه با احساسات، در جست و جوي معنا و بالاخره رابطه‌ها و سير پيشرفت را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

صفحه‌ی 1