فیلترها

توليد كننده

فيليپ-راث

مرتب سازی
تعداد تصاویر

شب‌نشيني در پراگ

  • 19,000 تومان

«و آن دختر دهاتي پير را هم ديدي؟ آيا برايت تعريف كرد مردان چه بلاهايي به سرش آورده‌اند؟ و آيا مردك به تو گفت كه عشق‌ورزي با آن دختر هيچ‌گاه براي او خسته‌كننده نبوده است؟ پس به اين دليل است كه اينجا هستي، نه به خاطر كافكا، بلكه به خاطر آن مردك.»

صفحه‌ی 1