فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

فرح-لطفي-كاشاني---شهرام-وزيري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

آسيب‌شناسي كودك و نوجوان (روانشناسي مرضي كودك براساس دي اس ام فايو)

  • 52,000 تومان

ديدگاه‌هاي مختلفي براي تعيين مرز كودكي و نوجواني با بزرگسالي وجود دارد، ساده‌ترين تفكيك نگاه قانوني به اين مرز است. براي مثال، بزرگسالي از نظر قانون از سن 18 سالگي آغاز و در اين سن، افراد واجد تمام حقوق و مسوليت‌هاي قانوني مي‌شوند. با اين حال، گاهي اوقات راي دادن و يا ازدواج كردن زير اين سن انجام مي‌شود.

روانشناسي مرضي كودك

  • 35,000 تومان

هدف درس آسيب‌شناسي رواني در وهله اول فراگيري مسائل مربوط به اختلال‌هاي رواني بر اساس طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي و در وهله دوم شناخت علل گوناگون بيماري‌هاي رواني از نظر رويكردهاي مختلف مانند الگوي پزشكي، فرهنگي، آماري و بررسي شناخت نشانه‌شناسي و طبقه‌بندي خصوصيات رواني است. اين هدف در روانشناسي مرضي كودك به عنوان آشنا ساختن دانشجويان با علل، علائم و طبقه‌بندي اختلال‌هاي رواني دوران كودكي تعريف شده است. بر اساس تعريف شوراي عالي برنامه‌ريزي، در اين درس ضمن آشنايي با تاريخچه، تعريف و موضوع‌هاي مورد مطالعه در روانشناسي مرضي كودك، بايد مفهوم رفتارهاي بهنجار و نابهنجار و تفاوت آن‌ها مورد بحث قرار گيرد، نارسايي‌ها و ناهنجاري‌هاي حسي، حركتي، هوشي، رفتاري و علائم، نشانه‌ها و آثار اختلال‌هاي مختلف رواني در كودكان توضيح داده شود و ضمن آشنايي با طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي جديد، علل جسمي، ارثي و فرهنگي‌ آن‌ها بررسي گردد.

صفحه‌ی 1