فیلترها

توليد كننده

شارون-لچتر-ـ-گرگ-ريد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

در 1 قدمي طلا (موانع را به فرصت مناسب تبديل كنيد)

  • 3,500 تومان

اين كتاب به شكلي بازگوكننده نظرات ناپلئون هيل در كتاب بينديشيد و ثروتمند شويد است. كه درباره موفقيت در كار و زندگي نوشته شده است. در اين كتاب نظرات موفق‌ترين كارفرمايان جهان درباره موفقيت درج شده است. معادله موفقيت خود را بنويسيد و بدانيد كه در يك قدمي طلا قرار گرفته‌ايد.

صفحه‌ی 1