فیلترها

توليد كننده

سردار-ازكان

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 15,000 تومان

رز گمشده

  • 15,000 تومان

بانو زينب خم شد و در گوش ديانا گفت: «روزي تو هم صداهاي رزها را خواهي شنيد دخترم،‌ و مبادا آن روز بگويي كه اين حقيقت يك معجزه است! اين باعث مي‌شود فراموش كني كه در حقيقت هر لحظه از زندگي معجزه‌اي‌ست. نه تنها رزها بلكه همه چيز صحبت مي‌كنند.

صفحه‌ی 1