فیلترها

توليد كننده

ريچارد-پل---ليندا-الدر

مرتب سازی
تعداد تصاویر

آشنايي با تفكر تحليلگرانه (واسازي تفكر و بررسي اجزاي آن)

 • 18,000 تومان

همه‌ي انسان‌ها فكر مي‌كنند. اين در ذات ماست. اما بخش اعظم تفكر ما به‌خودي‌خود سوگيرانه، مغشوش، جاهلانه، يا پيش‌داورانه است. براي خوب فكر كردن بايد دست‌كم مقدمات تفكر را، يعني مولفه‌هايي را كه هر جور انديشيدني بر پايه‌ي آن‌ها صورت مي‌پذيرد، بشناسيم. به‌عبارت‌ديگر بايد ياد بگيريم تفكر را به اجزاي سازنده‌ي آن تجزيه و تحليل كنيم. براي تحليلگري روش‌هاي متنوعي وجود دارد كه هركدام متخص به رشته يا حرفه‌ي فني خاصي است. اين نوع تحليلگري‌ها اغلب مستلزم آموزش‌هايي است كه ماهيتي تخصصي دارند. مثلا بدون تحصيل در رشته‌ي شيمي نمي‌شود تحليل‌هاي معتبر شيميايي انجام داد. ‌اما آنچه در اين كتاب راهنما آمده چيزي است مشترك ميان همه‌ي اشكال تحليلگري، چون همه‌ي اين شكل‌ها مستلزم تفكرند و هر تفكري هم دربردارنده‌ي اجزاي يا مؤلفه‌هاي فكري مشخصي است. پرورش ذهنيت تحليلگرانه مستلزم آموزش است. كسي كه مي‌خواهد چنين ذهنيتي را در خود بپروراند بايد ياد بگيرد هر تفكري را به اجزاي سازنده‌ي آن تجزيه كند و اين اجزا را براساس معيارهاي مشخصي بسنجد. اما براي پرورش چنين ذهنيتي هيچ قرص معجزه‌آسايي وجود ندارد. چيزي كه خواننده بايد از خود بپرسد اين است: «آيا اراده و بينش كافي براي متعهد كردن خود به ممارست بلندمدت در اين زمينه را دارم؟»

آشنايي با شيوه خوب آموختن و 30 تدبير عملي براي بهتر كردن يادگيري با استفاده از مفاهيم و ابزارهاي تفكر انتقادي

 • 26,000 تومان

آموزش نوعي كار فكري است؛ و هدف اين كتاب هم سهل‌الوصول‌تر كردن و كاربردي‌تر كردن كار فكري در امر آموزش و يادگيري عميق است. هدفش تلاش براي تحقق آرماني ديرپاست: آموزش ذهن آزاد‌انديش، ذهني كه پرسشگر است، كاوش مي‌كند، و به‌واسطه‌ي اِشراف بر خود، پشتكار فكري و ابزارهاي يادگيري بر دانش‌هاي گوناگون احاطه پيدا مي‌كند. اين كتاب دو بخش اصلي دارد. در بخش اول، «شيوه‌ي خوب آموختن»، راهبردهايي پيشنهاد كرده‌ايم به اين منظور كه نه تنها دانش‌جوي خوب، بلكه دانش‌جوي ماهري بشويد. مخاطب بخش دوم، «30 تدبير عملي براي بهتر كردن يادگيري»، بيش‌تر مديران و آموزگاران نظام‌هاي آموزشي‌اند و در آن راهبردهايي براي ارتقاي شيوه‌ي تدريس پيشنهاد شده است. اين راهبردها برآمده از نوعي رويكرد آموزشيِ مبتني بر تفكر انتقادي است، و همچنين محصول واكاوي نقاط ضعفي كه نوعاً در شكل معمول آموزش (يعني تدريس/ پرسش/ آزمون) وجود دارد.

آشنايي با هنر پرمايه نوشتن (براساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي)

 • 15,000 تومان

ما در حين نوشتن تجربه ها و انديشه ها و معناهايي را كه در ذهن داريم به كلام مكتوب ترجمه مي كنيم. اين كار آميزه‌اي است از تحليلگري و سنجشگري و خلاقيت. اما متاسفانه كساني كه در چنين ترجمه‌اي مهارت داشته باشند اندك شمارند. در كار نوشتن هدف نويسنده امري است تعيين كننده و طبعا مهارت هايي هم كه هركس براي نوشتن لازم دارد تابع منظوري است كه از نوشتن دارد.

آشنايي با ساز و كار ذهن و تسلط بر ذهن خويشتن (تفكر احساس خواستن و معضل خردگريزي)

 • 8,500 تومان

انسان به طبيعت خود نه خردمند است نه اخلاقي. گرايش طبيعي انسان‌ها اين است كه جهان را از دريچه تنگ منافع خود ببينند و بر همين اساس رفتار كنند. در عين حال، اين قابليت بالقوه هم در انسان‌ها هست كه خردورزي و اخلاق‌مندي را در خود بپرورانند و به متفكران ماهر و منصف بدل شوند. متنها لازمه چنين رشدي درك ساز و كار ذهن است. اين كتاب راهنماي آسان فهمي است براي درك ذهن، عملكرد آن، گرايش طبيعي‌اش به خردگريزي و در عين حال قابليتش براي خردورزي. كتابي است براي كساني كه مشتاقند قابليت بدل شدن به انسان خردمند منصف را در خود بپرورانند، دغدغه‌ي اين را دارند كه رفتارشان چه تاثيري بر زندگي ديگران مي‌گذارد، و جهاني عادلانه و انساني‌تر مي‌خواهند. كتابي است براي آن‌ها كه مي‌خواهند نفكرشان را تغيير دهند تا تصميم‌هاي بهتر بگيرند، كيفيت زندگي و روابط‌شان را بهبود بخشيد، و جهان‌بيني متعالي‌تري داشته باشند.

آشنايي با شيوه درس خواندن و خوب آموختن با استفاده از مفاهيم و ابزارهاي تفكر انتقادي

 • 26,000 تومان

اينكه «آموزش» را صرفا حفظ كردن تكه پاره‌هاي اطلاعات يا كسب انواع و اقسام مدارج تحصيلي در نظر آوريم اساسا مايه وهم مفهوم آموزش است.آموختن نوعي كار فكري است؛ و هدف اين كتاب هم سهل الوصول‌تر كردن و كاربردي‌تر كردن كار فكري در امر آموزش و يادگيري عميق است. هدفش تلاش براي تحقق آرماني ديرپاست؛ آموزش ذهن آزاد انديش، ذهن پرسشگر، از اين حيث، مخاطب اين كتاب نه تنها درس آموزان، بلكه مديران و آموزگاران تمام نظام هاي آموزشي اند. ما اميدواريم اين كتاب را خوانندگان به چشم منبعي ببينند كه براي رسيدن به معناها و درك عميق تر در مورد فرايند آموختن، مي توان بارها و بارها آن را خواند. آنچه ارزش آموختن داشته باشد حتما ارزش خوب آموختن هم دارد؛ و آنچه از همه بيش تر ارزش آموختن دارد خود فرايند آموختن است؛ پرورش و پيشرفت به واسطه ي كار فكري نظام مند در زمينه ي مهارت ها،عادت ها، وراهبردهاي ذهن منضبط.

آشنايي با هنر پرسشگري سقراطي بر اساس مفاهيم و ابزارهاي تفكر انتقادي

 • 38,000 تومان

بعيد است كسي بتواند متفكر انتقادي خوبي باشد بي‌آن كه اهل پرسشگري عميق باشد. و در ميان اهل پرسشگري، كامل عيارتر از سقراط بعيد است بتوان كسي را تصور كرد. كسي كه به واقع دلبسته تفكر انتقادي باشد به پرسشگري نيز علاقه‌مند خواهد بود؛ و طبيعي است كه آموختن شيوه سقراطي آغازگر چنين راهي باشد. براي آموختن از سقراط طبعا بايد مولفه‌هاي شيوه او را بشناسيم و كاربست آن‌ها را تمرين كنيم. بدون شناخت اين مولفه‌ها نمي‌توان راهبردهايي را كه شالوده پرسشگري به شيوه سقراطي است عميقا درك كرد. شيوه سقراطي را بايد در زمينه مقتضي قرار داد؛ و در اين زمينه‌مندسازي روحيه پرسشگري به شيوه سقراطي مهم‌تر از نحوه بيان آن است. در اين كتاب راهنما مولفه‌هاي پرسشگري سقراطي و واكاوي شده و در كنار آن نمونه‌هايي از كاربست اين شيوه در مقاطع مختلف آموزشي (از ابتدايي تا متوسطه) به دست داده شده است...

تفكر انتقادي (تدابيري براي آگاهانه زيستن و خوب آموختن)

 • 120,000 تومان

در اين كتاب به صورت جامع به مقوله تفكر انتقادي پرداخته شده است. نويسندگان اين كتاب تفكر انتقادي را فرايندي در نظر آورده‌اند كه فرد به واسطه‌ي آن مي‌تواند، و اخلاقا موظف است كه، طرز فكر خود را بشناسد، بر آن مسلط شود و مسئوليت آن را بر عهده بگيرد. كتابي است كاربردي به منظور پرورش توانايي و مهارت در تفكر انتقادي، و همچنين پرورش انصاف، تواضع، و صداقت فكري. نويسندگان در مورد هر مبحث مثال‌هاي ساده و ملموس و تمرين‌هاي متعددي آورده‌اند تا درك مطالب براي خواننده آسان‌تر شود و بتواند از مهارتي كه در تفكر انتقادي به حاصل مي‌آورد در همه امور زندگي بهره گيرد...

آشنايي با هنر پرسشگري بر اساس مفاهيم تفكر انتقادي و اصول سقراطي

 • 28,000 تومان

كيفيت زندگي ما بسته به كيفيت تفكر ماست. كيفيت تفكر ما نيز به نوبه خود بسته به كيفيت پرسش‌هايي است كه مي‌كنيم، زيرا اين پرسش‌ها در حكم نيروي محركه تفكر هستند. بدون پرسش چيزي نداريم كه به آن فكر كنيم. بدون پرسش‌هاي بنيادين معمولا نمي‌توانيم تفكرمان را بر آن چه مهم و ريشه‌اي است متمركز كنيم. در اين كتاب، همچنان كه مي‌شود حدس زد، به اختصار به دسته‌بندي‌ها و فهرست‌هاي پرسش‌هاي بنيادين پرداخته شده، نه به تفصيل. وانگهي انديشه‌هايي كه اين‌جا آمده تنها براي رفع احتياجات پرسشگرانه روزمره كارايي دارند. ممارست در پرسشگري بنيادين نهايتا منجر به عادت به اين نوع پرسشگري مي‌شود. منتها ممارست در پيشگيري اگر مفهومي از آن در ذهن نداشته باشيم عملي نيست. اين راهنماي مختصر در حكم نقطه شروعي است براي درك مفاهيمي كه اگر به كار بسته شوند، ما را به پرسش‌هاي بنيادين خواهند رساند.

آشنايي با مباني استدلال اخلاقي بر اساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي

 • 15,000 تومان

پرورش توانايي‌هاي استدلال اخلاقي بسيار مهم است - هم براي اخلاقي زيستن و هم براي ساختن جهاني اخلاق‌مدار. در اين كتاب راهنماي مختصر مي‌خواهيم به مباني استدلال اخلاقي بپردازيم. قصدمان آشنا كردن خواننده با تمهيدات فكري لازم است براي استدلال در مورد قضايا و مسائل اخلاقي به روشي روشن‌بينانه. علاوه بر قدرت تميز دادن اصطلاحات مطلقا اخلاقي از تعابير ديني يا عرفي، استدلال ماهرانه در حوزه اخلاق مستلزم همان مهارت‌ها و فضيلت‌هاي فكري است كه براي استدلال در ساير حوزه‌ها لازم داريم... اين راهنماي مختصر قرار نيست به خودي خود كسي را به فردي اخلاق‌مند بدل كند. اما شالوده‌اي پيش مي‌گذارد كه بدون آن گفتگو در زمينه اخلاق اغلب به جدول‌هاي بي‌پايان يا ناسازگاري‌هاي دلسردكننده و كج‌فهمي مي‌انجامد. رسيدن به جايگاه استدلالگر اخلاقي صاحب بينش و انسان اخلاق‌مدار وقت و تمرين بسيار مي‌خواهد. براي رسيدن به چنين جايگاهي خود بايد همت كنيم...

مفهوم‌ها و ابزار‌هاي تفكر نقادانه

 • 20,000 تومان

كتاب كوچكي كه در دست داريد شامل مفهوم‌ها و ابزارهاي اصلي تفكر نقادانه از ديدگاه ريچارد پل مي شود و اين مفهوم‌ها و ابزارها را به صورت فشرده بيان مي‌كند. اين كتاب (كه مبناي ساير كتاب‌هاي «مجموعه راهنماي انديشه‌ورزان» است) حاوي برداشتي از تفكر نقادانه است كه نوعي توافق عمومي بر سر آن وجود دارد؛ از اين جهت، به كار استادان مي‌آيد. براي دانشجويان نيز، يك كتاب تكميلي تفكر نقادانه در كنار كتاب‌هاي درسي ديگر است. استادان مي‌توانند از آن در طراحي برنامه آموزشي، تكليف‌هاي درسي و آزمون‌ها براي موضوع‌هاي گوناگون استفاده ‌كنند. مهارت‌هاي مطرح شده در اين كتاب در هر موضوعي به كار مي‌آيند و افراد نقاد از آن‌ها در خواندن و نوشتن، و نيز در صحبت كردن و شنيدن، استفاده مي‌كنند. اين مهارت‌ها را مي‌توان هم در زندگي شخصي و روزمره و هم در فعاليت‌هاي علمي (از تاريخ و رياضيات گرفته تا فلسفه و هنر) به كار برد.

سوگيري رسانه‌اي (چگونه سوگيري و تبليغات را در رسانه‌ها تشخيص دهيم)

 • 20,000 تومان

تقريبا همه رسانه‌هاي جهان مدعي‌اند كه گزارش‌هاي خبري‌شان را به صورت مستقل، بي‌طرفانه، و محققانه توليد مي‌كنند. مدعي‌اند كه صرفا به گزارش و توصيف «واقعيت ‌عيني» مي‌پردازند و از هر گونه نتيجه‌گيري و قضاوت پرهيز مي‌كنند. از سوي ديگر، ادعا مي‌كنند كه رسانه‌هاي رقيب اين واقعيت‌ها را به نحو توطئه‌آميز تحريف كرده و به آن جهت مي‌دهند. آيا اين مدعا درست است؟ آيا رسانه مستقل و بي‌طرف وجود دارد؟ ظاهرا پاسخ اين پرسش‌ها منفي است. رسانه‌ها، حتي اگر (بر فرض محال) از صاحبانشان و از حكومت‌ها تاثير نپذيرند، از فرهنگ و نظرگاه مخاطبان‌شان تاثير مي‌پذيرند. پوشش خبري غالب در يك جامعه بر اساس اصل‌هاي زير عمل مي‌كند: «ماجرا از نظرگاه ما (و جامعه ما) چنين به نظر مي‌رسد؛ بنابراين، ماجرا چنين است.» «اين واقعيت‌ها باورها ما را تاييد مي‌كنند؛ بنابراين، اين‌ها مهم‌ترين واقعيت‌ها هستند.» «اين كشورها با ما دوست نيستند؛ بنابراين، اين كشورها شايسته انتقادند.» «اين گزارش‌ها بيشترين جذابيت يا هيجان را براي خوانندگان ما دارند؛ بنابراين، اين‌ها مهم‌ترين گزارش‌هاي خبري‌اند.» كساني كه خبرها را نقادانه دنبال مي‌كنند تك تك اين اصل‌ها را معكوس مي‌كنند. كتاب حاضر نحوه انجام اين كار را توضيح مي‌دهد و بنابراين تاثير سوگيري و تبليغات بر انديشيدن افراد را كاهش مي‌دهد.

ماهيت و كاركرد‌هاي تفكر نقادانه و خلاقانه

 • 22,000 تومان

رابطه ميان جنبه خلاقانه و جنبه نقادانه تقكر غالبا به درستي فهميده نمي‌شود. اين بدفهمي تا حدود زيادي نتيجه تصويري است كه رسانه‌هاي گروهي از اشخاص خلاق و نقاد عرضه مي‌كنند. رسانه‌ها همواره شخص خلاق را شبيه يك دانشمند خل‌وضع نشان مي‌دهند كه قدرت تخيل بالايي دارد و خودجوش، هيجاني، و سرچشمه انديشه‌هاي نادر است. اما غالبا در عالمي ديگر سير مي‌كند و از واقعيت‌هاي روزمره فاصله دارد. در عوض، شخص نقاد را، به غلط، شخصي صرفا ايرادگير، شكاك، منفي‌نگر، خرده‌گير، انعطاف‌نا‌پذير، و عيب‌جو نشان مي‌دهند. در نگاه اول به نظر مي‌رسد كه تفكر نقادانه و تفكر خلاقانه با هم ارتباطي ندارند يا حتي در تضاد با يكديگرند. ظاهر قضيه اين است كه تفكر نقادانه خودآگاه و قابل آموزش است و تفكر خلاقانه ناخودآگاه و غير قابل آموزش. اين ديدگاه كاملا غلط نيست، اما بهره بسيار اندكي از حقيقت دارد. حقيقت نهفته در ديدگاه ياد شده اين است كه هيچ شيوه شناخته شده و مشخصي براي ايجاد خلاقيت نبوغ‌آميز در افراد وجود ندارد. با اين حال، راه‌هايي براي آموزش همزمان تفكر نقادانه و خلاقانه وجود دارد. اين كتاب رابطه ميان وجه خلاقانه و وجه نقادانه تفكر را بررسي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه تفكر نقادانه و خلاقانه نيازمند يكديگرند. همچنين نشان مي‌دهد كه ذهن‌هاي بزرگ در نتيجه به كارگيري همزمان تفكر نقادانه و خلاقانه پديد آمده‌اند.

1  2  صفحه‌ی 1