فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

رمضان-حسن‌زاده

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روان‌شناسي زندگي (زندگي درماني)

  • 75,000 تومان

عنوان اين كتاب، روان‌شناسي زندگي و زندگي درماني است. بر اساس سوابق آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي نگارنده، چنين عنوان جديدي در حوزه روان‌شناسي انتخاب و تدوين شده است. هدف اصلي كتاب اين است كه بتواند دامنه زندگي افراد را گسترش داده و نگاه آن‌ها را نسبت به معنا و مفهوم زندگي، هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي، تغيير دهد. محتواي كتاب طوري تدوين شده است كه مي‌تواند به عنوان يك واحد درسي مستقل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي قابل استفاده باشد. علاوه بر آن، در دروسي، چون روان‌شناسي عمومي، نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني ، آسيب شناسي رواني، بهداشت رواني، تشخيص و درمان، روان‌شناسي اجتماعي، روان‌شناسي سالمندي، روان‌شناسي سلامت،انگيزش و هيجان، نظريه‌هاي شخصيت و از اين قبيل، قابل استفاده است.

روانشناسي خانواده عشق و ازدواج (مديريت خانواده)

  • 100,000 تومان

موضوع كتاب حاضر، روانشناسي خانواده، عشق و ازدواج است. علاوه بر اين، به بحث جديدي، در بخش چهارم كتاب، با عنوان «مديريت خانواده» پرداخته شده است. تاكيد كتاب بر جنبه‌هاي كاربردي بيشتر از جنبه‌هاي نظري بوده است. ازدواج يكي از مهم‌ترين تصميم‌گيري‌ها در زندگي هر فرد است. مطالعه روابط زوجين به روشن شدن چهارچوب‌هاي ساختاري كه روابط زوجين در آن شكل مي‌گيرد كمك مي‌كند.

صفحه‌ی 1