فیلترها

توليد كننده

راچانا-كامتكار-ـ-مارگارت-گريور

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اورليوس و اپيكتتوس (دانشنامه فلسفه استنفورد 94)

  • 7,000 تومان

بسياري از كساني كه در ايران به نحوي از انحا كار فلسفي مي‌كنند و با فضاي مجازي اينترنت نيز بيگانه نيستند نام دانشنامه فلسفي استنفورد را شنيده‌اند و چه بسا از اين مجموعه كم نظير بهره نيز برده باشند. كتابي كه در دست داريد حاصل طراحي براي ترجمه و انتشار گزيده‌اي از مدخل‌هاي اين دانشنامه است با هدف گستردن دامنه تاثير آن و فراهم كردن امكان دسترسي هر چه بيش‌تر خوانندگان فارسي زبان به مقالات راهگشايي كه در اين مجموعه آمده است. با توجه به ويژگي‌هاي دانشنامه فلسفه استنفورد، شايد بيراه نباشد كه بگوييم براي كسي كه مي‌خواهد اولين بار با مسئله با مبحثي در فلسفه آشنا شود يا شناخت بهتري از آن حاصل كند، يكي از گزينه‌هاي مناسب اين است كه كار را با خواندن مدخل با مدخل‌هاي مربوط به آن در اين دانشنامه آغاز كند.

صفحه‌ی 1