فیلترها

توليد كننده

راميز-روشن

مرتب سازی
تعداد تصاویر

سگ‌پرندگي (مجموعه شعر) گزيده شعرهاي راميز روشن

  • 8,000 تومان

من اگر انسان نبودم. حتما پرنده مي‌شدم. حتي اگر سگ هم بودم. فكر مي‌كردم پرنده‌ام. فقط هنوز بال درنياورده‌ام. تازه! كسي چه مي‌داند برادر! بلكه سگ هم در اصل نوعي. پرنده است. با بال‌هايي در درون. بلكه سگ هم در اصل نوعي. گنجشك است فقط مغزش مغز پرنده نيست. دلش نمي‌آيد از خاك جدا شده. پرواز كند.

صفحه‌ی 1