فیلترها

توليد كننده

رابرت-هندلي---پالين-نف

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روانشناسي اضطراب

  • 55,000 تومان

روش درمان اضطراب يا درمان اختلال وحشت‌زدگي كه در اين كتاب شرح مي‌دهيم بيشتر مبتني بر روانشناسي رفتاري است، اما در عين حال به اصول تفكر مثبت، اصول شناخت‌درماني و استفاده خلاق از ذهن ناهشيار توجه داشته‌ام. برخي از اين روش‌ها در مركز فوبياي ساوت‌وست دالاس تدريس مي‌شوند.

صفحه‌ی 1