فیلترها

توليد كننده

رابرت-سالو---لاري-سالو

مرتب سازی
تعداد تصاویر

من شاد بودن را مي‌آموزم

  • 7,000 تومان

اين كتاب حاصل به كارگيري همزمان و در خور توجه رويكردهاي تئوري انتخاب و واقعيت‌درماني است. معلماني كه به ايده‌هاي من در مدرسه كيفي علاقمندند، اين نظريه را به شكلي موفقيت‌آميز به كار گرفته‌اند. ويرايش مجدد به كودكان شاد بودن را بياموز ايده‌هاي بيش‌تري را براي معلمان و والدين فراهم آورده است تا وقتي سفرشان را به سوي موفقيت و كيفيت آغاز مي‌كنند، از آن‌ها در تعامل با كودكان خردسال بهره گيرند. دكتر ويليام گلسر

صفحه‌ی 1