فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ديپاك-چوپرا-ـ-رودلف-تانزي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 69,500 تومان

فايل صوتي ابرمغز

  • 22,000 تومان

آيا احساس مي‌كنيد حافظه شما بر اثر افزايش سن‌تان در حال تضعيف است؟ آيا مي‌توانيد سيم‌كشي اصلي مغزتان را تغيير دهيد؟ سلول‌هاي از دست رفته مغز، چطور جايگزين مي‌شوند؟ آيا اين حقيقت دارد كه تنها از ده درصد از مغزتان استفاده مي‌كنيد؟ آيا مي‌توانيد آگاه‌تر شويد؟ واقعيت از كجا شروع مي‌شود؟ دو شخصيت پيشتاز در زمينه سلامت روان، دكتر ديپاك چوپرا و پروفسور رودلف تانزي براي اولين بار در اين كتاب انقلابي در كنار هم قرار گرفته‌اند. آن‌ها بر اساس آخرين يافته‌هاي علم عصب‌شناسي تصويري جديد و عملي از مغز ارائه كرده و نشان داده‌اند چطور مي‌توان براي دسترسي به وضعيت مطلوب جسماني، ذهني و معنوي، با مغز ارتباط برقرار كرد و آن را به كار گرفت. تصور كنيد مغزتان پيانويي عظيم است. بين پيانوي شما و پيانوي اينشتين تفاوت بيولوژيكي وجود ندارد. چوپرا و تانزي به شما مي‌آموزند چطور مانند استادي ماهر پيانوي خود را بنوازيد و نيروي انفجاري مغزتان را آزاد كنيد.
كلمات كليدي: خودياري، تحول شخصي، ديپاك چوپرا ـ رودلف تانزي، مريم تقديسي

ابرمغز (كتاب گويا)

  • 35,000 تومان

با صداي: هوتن شاطري‌پور
آيا احساس مي‌كنيد حافظه شما بر اثر افزايش سن‌تان در حال تضعيف است؟ آيا مي‌توانيد سيم‌كشي اصلي مغزتان را تغيير دهيد؟ سلول‌هاي از دست رفته مغز، چطور جايگزين مي‌شوند؟ آيا اين حقيقت دارد كه تنها از ده درصد از مغزتان استفاده مي‌كنيد؟ آيا مي‌توانيد آگاه‌تر شويد؟ واقعيت كجا شروع مي‌شود؟ دو شخصيت پيشتاز در زمينه سلامت روان، دكتر ديپاك چوپرا (نويسنده كتاب پر فروش حسم جاودان و ذهن ابدي) و پروفسور رودلف تانزي (يكي از كارشناسان مشهور دنيا در زمينه تحقيقات آلزايمر) براي اولين بار در اين كتاب انقلابي در كنار هم قرار گرفته‌اند. آن‌ها بر اساس آخرين يافته‌هاي علم عصب‌شناسي تصويري جديد و عملي از مغز را ارائه كرده و نشان داده‌اند چطور مي‌توان براي دسترسي به وضعيت مطلوب جسماني، ذهني و معنوي، با مغز ارتباط برقرار كرد و آن را به كار گرفت. تصور كنيد مغزتان پيانويي عظيم است. بين پيانوي شما و پيانوي اينشتين تفاوت بيولوژيكي وجود ندارد. چوپرا و تانزي به شما مي‌آموزند چطور مانند استادي ماهر پيانوي خود را بنوازيد و نيروي انفجاري مغزتان را آزاد كنيد.
زمان: 12 ساعت و 49 دقيقه
قالب‌بندي: Audiobook mp3

ابر مغز (نسخه الكترونيكي)

  • 10,000 تومان

آيا احساس مي‌كنيد حافظه شما بر اثر افزايش سن‌تان در حال تضعيف است؟ آيا مي‌توانيد سيم‌كشي اصلي مغزتان را تغيير دهيد؟ سلول‌هاي از دست رفته مغز، چطور جايگزين مي‌شوند؟ آيا اين حقيقت دارد كه تنها از ده درصد از مغزتان استفاده مي‌كنيد؟ آيا مي‌توانيد آگاه‌تر شويد؟ واقعيت از كجا شروع مي‌شود؟ دو شخصيت پيشتاز در زمينه سلامت روان، دكتر ديپاك چوپرا و پروفسور رودلف تانزي براي اولين بار در اين كتاب انقلابي در كنار هم قرار گرفته‌اند. آن‌ها بر اساس آخرين يافته‌هاي علم عصب‌شناسي تصويري جديد و عملي از مغز ارائه كرده و نشان داده‌اند چطور مي‌توان براي دسترسي به وضعيت مطلوب جسماني، ذهني و معنوي، با مغز ارتباط برقرار كرد و آن را به كار گرفت. تصور كنيد مغزتان پيانويي عظيم است. بين پيانوي شما و پيانوي اينشتين تفاوت بيولوژيكي وجود ندارد. چوپرا و تانزي به شما مي‌آموزند چطور مانند استادي ماهر پيانوي خود را بنوازيد و نيروي انفجاري مغزتان را آزاد كنيد.
كلمات كليدي: خودياري، تحول شخصي، ديپاك چوپرا ـ رودلف تانزي، مريم تقديسي

ابر مغز

  • 69,500 تومان

آيا احساس مي‌كنيد حافظه شما بر اثر افزايش سن‌تان در حال تضعيف است؟ آيا مي‌توانيد سيم‌كشي اصلي مغزتان را تغيير دهيد؟ سلول‌هاي از دست رفته مغز، چطور جايگزين مي‌شوند؟ آيا اين حقيقت دارد كه تنها از ده درصد از مغزتان استفاده مي‌كنيد؟ آيا مي‌توانيد آگاه‌تر شويد؟ واقعيت از كجا شروع مي‌شود؟ دو شخصيت پيشتاز در زمينه سلامت روان، دكتر ديپاك چوپرا و پروفسور رودلف تانزي براي اولين بار در اين كتاب انقلابي در كنار هم قرار گرفته‌اند. آن‌ها بر اساس آخرين يافته‌هاي علم عصب‌شناسي تصويري جديد و عملي از مغز ارائه كرده و نشان داده‌اند چطور مي‌توان براي دسترسي به وضعيت مطلوب جسماني، ذهني و معنوي، با مغز ارتباط برقرار كرد و آن را به كار گرفت. تصور كنيد مغزتان پيانويي عظيم است. بين پيانوي شما و پيانوي اينشتين تفاوت بيولوژيكي وجود ندارد. چوپرا و تانزي به شما مي‌آموزند چطور مانند استادي ماهر پيانوي خود را بنوازيد و نيروي انفجاري مغزتان را آزاد كنيد.خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست نوآنس ارائه شده است.
كلمات كليدي: خودياري، تحول شخصي، ديپاك چوپرا ـ رودلف تانزي، مريم تقديسي

صفحه‌ی 1