فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

درك-رون‌تري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

چك ليست مديران

  • 45,000 تومان

اگر سرپرستي گروهي را به عهده داريد اعم از اينكه تازه به اين شغل منصوب شده و يا تجربه طولاني داريد، به اين كتاب نيازمنديد زيرا در انجام بهينه كار به شما كمك مي‌كند. اين كتاب تمام زمينه‌هاي كليدي مسئوليت‌هاي يك مدير را در بر مي‌گيرد كه به چهار بخش اصلي تقسم مي‌شود: شناخت شغل و انجام آن، شناخت گروه و اداره آن، شناخت سازمان و چگونگي رفتار در آن، آينده كاري خودتان. كار با چك ليست‌هاي اين كتاب بدين معني نيست كه كتاب را از اول تا آخر بخوانيد بلكه بايد هنگام رو به رو شدن با مسئله‌اي، چك ليست‌هاي مربوط به آن را مرور كنيد و در اين صورت متوجه خواهيد شد كه به موقع كمك مناسب را دريافت كرده‌ايد.

صفحه‌ی 1