فیلترها

توليد كننده

حيدرعلي-زارعي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

راهنماي آمار استنباطي در روانشناسي به زبان ساده همراه با اس پي اس اس و اي ام او اس

  • 85,000 تومان

تشريح انواع روش‌هاي آمار استنباطي به زبان ساده همراه با محاسبه دستي و محاسبه از طريق نرم‌افزار، آموزش تصويري آزمون‌ها با بهره‌گيري از اشكال و فلوچارت‌ها، استفاده از سوالات كارشناسي ارشد و دكتراي روانشناسي در خودآزمايي‌ها همراه با پاسخ نامه تشريحي، راهنماي انتخاب آزمون‌هاي آماري و ساير مطالب كاربردي به همراه انواع نرم‌افزارهاي آماري و متن كامل منابع انگليسي معتبر از ويژگي‌هاي بارز كتاب حاضر است. بنابراين كتاب حاضر مي‌تواند به عنوان يك منبع درسي براي واحد آمار استنباطي در دوره‌هاي تحصيلي كارشناسي، ارشد و دكتراي رشته‌هاي علوم رفتاري به ويژه روانشناسي و علوم تربيتي مورد استفاده قرار گيرد. همچنين براي دانشجوياني كه قصد تحليل آماري پايان‌نامه‌هاي خود را دارند، بسيار مفيد است.

صفحه‌ی 1