فیلترها

توليد كننده

حسن-پاشاشريفي---نسترن-شريفي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري

  • 65,000 تومان

در اين كتاب مباحث بنيادي فرايند پژوهش و اصول و روش‌هاي مهم آن با بياني ساده و با ذكر مثال‌هاي عملي مطرح شده است و به عنوان مرجعي براي دانشجويان رشته‌هاي علوم رفتاري در درس روش تحقيق است.

اصول روان‌سنجي و روان‌آزمايي

  • 140,000 تومان

از آن هنگام كه روش‌هاي آماري و اندازه‌گيري‌هاي رواني مورد توجه قرار گرفت، پژوهش‌هاي روانشناسي به شيوه علمي گسترش يافت. امروزه روان‌سنجي و روان‌آزمايي به عنوان فنوني براي ساختن ابزارهاي سنجش پديده‌هاي رواني و اندازه‌گيري آنها به پيشرفت‌هاي چشم‌گيري دست يافته است. تا بدانجا كه آزمون‌ها و ديگر ابزارهاي سنجش خصايص رواني، در مدارس، مراكز بهداشت رواني، موسسات صنعتي، سازمان‌هاي كشوري و نظامي، و ديگر نهادهاي اجتماعي، براي هدف‌هاي راهنمايي تحصيلي و شغلي، تشخيص‌هاي باليني، و ارزش‌يابي به گونه‌ گسترده‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

صفحه‌ی 1