فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

حسام(محمد-حسن)-فيروزي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

واكسيناسيون رواني كودك

  • 48,000 تومان

امروزه وقتي ما صاحب فرزندي مي‌شويم بدون اينكه كوچكترين اطلاعي از كليدهاي تربيتي او داشته باشيم، به روش آزمون و خطا، تربيت كودك را شروع مي‌كنيم و در اصل كليدهاي رفتاري آن را آن‌قدر دستكاري مي‌كنيم تا به آن تسلط يابيم. غافل از اينكه تسلط، آن‌هم به هر شيوه‌اي، تمام ساختار رواني كودك را در هم شكسته و از او هر چيز خواهد ساخت جز انساني با روان سالم.

صفحه‌ی 1