فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

جان-پري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

1 گفتگوي 3 نفره درباره هويت شخصي و جاودانگي

  • 25,000 تومان

كتاب «يك گفت‌وگوي سه نفره درباره‌ي هويت شخصي و جاودانگي»، نوشته‌ي جان پري، به همت نشر خوب به چاپ رسيده است. «يك گفت‌وگوي سه نفره درباره‌ي هويت شخصي و جاودانگي»، گزارش گفت‌و‌گويي خيالي ميان يك فيلسوف در حال مرگ، يك كشيش و يك دانشجوي فلسفه است. ترس و اندوه فيلسوف از اينكه با مرگ قريب‌الوقوعش همه چيز پايان مي‌يابد دستمايه بحثي مي‌شود كه امكان بفا و حفظ هويت شخصي در طول زندگي دنيوي و اخروي مي‌پردازد.

1 گفتگوي 3 نفره درباره‌ خير شر و وجود خدا

  • 25,000 تومان

يك گفت و گوي سه نفره درباره خير، شر و وجود خدا، روايت جان پري از تبادل نظر يك كشيش، يك فيلسوف و يك دانشجوي فلسفه در قالب گفت و گويي دوستانه است. مسئله خير و شر و رنجي كه از پي آن مي‌آيد از يك سو و منافات نداشتن آن با وجود خدا از سوي ديگر، جان‌مايه بحث‌هايي است كه در چهار نوبت بين اين سه نفر درمي‌گيرد و زمينه‌اي براي مرور آراي گذشتگان از جمله آيين مانوي و آموزه هاي فيلسوفان مسيحي فراهم مي آورد. نويسنده در كتاب حاضر، همچون كتاب اول از اين مجموعه، مي‌كوشد با مثال هايي ساده و قابل فهم راهگشاي خوانندگاني باشد كه آشنايي چنداني با بحث‌هاي نسبتا پيچيده فلسفي درباره خير، شر و وجود خدا ندارند.

صفحه‌ی 1