فیلترها

توليد كننده

جان-تيزدال---مارك-ويليامز---زيندل-سگال

مرتب سازی
تعداد تصاویر

درمان توجه‌آگاهي براي افسردگي (برنامه 8 هفته‌اي براي رهايي از افسردگي و پريشاني هيجاني)

  • 25,000 تومان

اين كتاب براي تمام افرادي است كه علاقه‌مند هستند روشي را بياموزند تا بتوانند به كمك آن جلوي نشخوار فكري غيرقابل كنترل‌شان را بگيرند، زمان‌هاي زيادي را در سياه‌چاله‌هاي غمگيني گرفتار نشوند، گذشته ناخوشايندشان دست از سر آن‌ها بردارد، از ساز و كارهاي ذهن سالم و افسرده خبردار شوند، بتوانند وقتي غم و ياس حمله‌ور مي‌شوند مدت زيادي درگير آن نشوند و به زودي به حالت اوليه و عملكردي خود برگردند، از زندگي در لحظه حال لذت ببرند، تمركزشان بر دنياي پيرامون افزايش يابد، به جاي زندگي كردن در نياي تنگ و تاريك ذهن به دنياي لذت‌بخش و پاداش‌دهنده عمل‌گرايي ورود پيدا كنند.

كتاب كار ذهن‌آگاهي (برنامه 8 هفته‌اي براي رهايي از افسردگي و ديگر مشكلات هيجاني) جلد اول

  • 60,000 تومان

تمرينات ذهن‌آگاهي دقيقا به شما چنين مهارت‌هايي را مي‌‌آموزد: ذهن‌آگاهي به شما اين امكان را مي‌دهد تا كنترل توجه خود را مجددا باز گردانيد، بدين وسيله شما مي‌توانيد لحظه به لحظه، خودتان و جهان را تجربه كنيد، بدون مزاحمت صداي خود انتقادگري ناشي از قضاوت‌هايي كه اغلب پيرامون شما را فرا گرفته‌اند بشنويد. تمرينات روزانه ذهن‌آگاهي، تمايل به نگران بودن نسبت به هر چيز را كاهش مي‌دهد. شما بيدار مي‌شويد و نسبت به زيبايي‌ها و لذت‌هاي هر چند اندك در دنياي پيرامون خود حساس و آگاه خواهيد شد. ياد مي‌گيريد تا با هوشمندي و از روي مهرباني به افراد و رويداد‌هايي كه بر شما تاثير گذاشتند، پاسخ دهيد.

صفحه‌ی 1