فیلترها

توليد كننده

النا-فرانته

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 28,000 تومان

داستان كودك گمشده

  • 79,000 تومان

از اكتبر 1976 تا 1979 كه براي زندگي به ناپل برگشتم، از ايجاد رابطه‌اي پايدار با لي‌لا اجتناب مي‌كردم. اما كار آساني نبود. او تقريبا فوري سعي كرد دوباره به زور وارد زندگي‌ام شود، ولي او را ناديده مي‌گرفتم و تحمل‌اش مي‌كردم. گرچه جوري عمل مي‌كرد كه انگار فقط مي‌خواست در شرايط سخت كنارم باشد، اما نمي‌توانستم اهانتي را كه در رفتارش به من كرده بود فراموش كنم. امروز فكر مي‌كنم اگر فقط ناسزايش بود كه مرا رنجاند - وقتي به او درباره نينو گفتم، پشت تلفن سر من فرياد زد كه تو احمقي. او تاكنون، هرگز با من با اين لحن صحبت نكرده بود - زود آرام گرفته بودم...

عشق پر آزار

  • 28,000 تومان

النا فرانته نام مستعار نويسنده‌اي است كه كسي هويت واقعي او را نمي‌شناسد اما آثارش به زبان‌هاي مختلف ترجمه مي‌شوند و در تيراژهاي ميليوني به فروش مي‌رسند. عشق پرآزار اولين رمان فرانته و يكي از مهم‌ترين آثار ايتاليايي دو دهه اخير است. داستان حول محور رابطه دليا و مادرش آماليا مي‌گردد. آماليا دچار حادثه‌اي عيجب شده كه چندوچونش مشخص نيست و دخترش تلاش مي‌كند پرده از رازها بردارد. چه اتفاقي براي آماليا افتاده است؟ در شب حادثه، چه كسي همراه او بوده؟ آيا او؟ همان‌طور كه دخترش هميشه تصور مي‌كرده، زني پيچيده و دست‌نيافتني بوده است؟... عشق پرآزار يك رمان روان‌شناختي تحسين‌برانگيز است كه سرگذشت يك خانواده را بازسازي مي‌كند و هم‌زمان تصويري از شهر ناپل طي سال‌هاي دهه پنجاه ارائه مي‌دهد.

صفحه‌ی 1