فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

اقبال-قاسمي-پويا

مرتب سازی
تعداد تصاویر

پژوهش در عمل و توسعه آموزشي (راهنماي تغيير و تحول در كلاس درس و مدرسه)

  • 49,000 تومان

پژوهش در عمل فعاليتي است كه در آن دوستداران تغيير و تحول مي‌كوشندبراي ايجاد دگرگوني در محيط كار خود به پژوهش بپردازند و فعاليتي است هدفمند و عمل‌محورء غيررسمي و مشاركتي با روشي به نسبت ساده و كمتر نيازمند مهارت‌ها و آگاهي‌هاي پيچيده مرسوم در پژوهش‌هاي دانشگاهي. نتيجه چنين پژوهشي افزون بر بهسازي وضعيت نامطلوبء سبب رشد و بالندگي خود مجريان و مشاركت كنندگان در پژوهش مي‌شود. مجريان اين پژوهش از حاشيه‌نشيني در تصميم‌گيري‌ها به بازيگران كوشا و اثرگذار تغيير نقش مي‌دهند. مسائل كاري يكي بعد از ديگري حل مي‌شود و مجريان به رشد حرفه‌اي دست مي‌يابند.

صفحه‌ی 1