فیلترها

توليد كننده

استنلي-پرتني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مديريت پروژه به زبان آدميزاد

  • 49,500 تومان

در تجارت‌هاي جهاني امروز كه زمان و هزينه از ضروريات هستند موعدهاي كوتاه و انتظارات قاطع ديگر عادي شده است، پس لازمه‌ي موفقيت چيست؟ اين كتاب راهنمايي است عملي كه شما را با اصول مديريت پروژه آشنا مي‌كند و شيوه‌ي عملي كردن آن‌ها را به شما ياد مي‌دهد تا بتوانيد پروژه‌ي خود را از آغاز تا پايان با موفقيت مديريت كنيد.

صفحه‌ی 1