فیلترها

توليد كننده

آن-دمارايس-ـ-والري-وايت

مرتب سازی
تعداد تصاویر

تاثير در اولين برخورد

  • 45,000 تومان

تاثير ناشي از اولين برخورد، مهم‌ترين تاثيري است كه شما ايجاد مي‌كنيد و تنها يك‌بار چنين فرصتي داريد. اگر اولين برخورد شما درست نباشد بايد با رابطه و امكان دوستي و تجارت با شخص مقابل خداحافظي كنيد. با اين حال، اغلب ما تصوري از نوع تاثيري كه روي ديگران مي‌گذاريم يا چگونگي بهبود اين تاثير نداريم. با خواندن اين كتاب، مطمئن مي‌شويد چگونه در همه موقعيت‌ها بهترين جلوه را ازخود ارائه كنيد. روان‌شناسان مديريت و مشاوران تجاري برجسته، آن دما رايس و والري وايت به شما كمك مي‌كنند خود را آن‌گونه رفتار كنيد كه همواره بهترين نمايش را از خود ارائه دهيد و پايدارترين تاثير بگذاريد. به علاوه از اشتباهات رايجي كه تاثيري مثبت برجاي نمي‌گذارد، دوري كنيد.

صفحه‌ی 1