فیلترها

توليد كننده

آدام-كش

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 58,000 تومان

روانشناسي

  • 58,000 تومان

روانشناسي براي داميز كتابي راهنما در زمينه رفتار انسان و فرايندهاي ذهني است. دكتر آدام كش، روانشناس، به زباني ساده و با استفاده از مثال‌هاي متعدد، توضيح مي‌دهد كه مقوله روانشناسي درباره چيست. او دليل كارهايي را كه انجام مي‌دهيد براي شما توضيح مي‌دهد. از بي اف اسكينر تا اختلال دو قطبي و از بي‌اشتهايي عصبي تا بيگانه‌هراسي، كتاب حاضر شما را به سفري حيرت‌انگيز مي‌برد.

صفحه‌ی 1