فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 29,000 تومان

فهم فلسفه 3 (انديشه معاصر)

  • 29,500 تومان

فهم فلسفه يك مجموعه سه جلدي است كه خواننده را با پرسش‌هاي ماندگار فلسفه از روزگار يونان باستان تا حال حاضر آشنا مي‌كند. اين مجموعه، زندگي‌نامه برخي از بزرگ‌ترين انديشمندان تاريخ را در اختيار علاقمندان مي‌گذارد و چگونگي تاثير آراي فلسفي آنان را بر مكتب‌هاي فكري بعدي توضيح مي‌دهد. خوانندگان از طريق اين كتاب با مفاهيم مهم فلسفي و كاربرد آن‌ها در زندگي شخصي خود آشنا خواهند شد. در دوران پس از روشنگري، پرداختن به فلسفه با بحث درباره تجربه‌باوران برتانيايي و تحليل كانت از توانايي عقل شروع مي‌شود. زندگي‌نامه و بررسي آراي فيلسوفان ايدئاليست، ماترياليست، سودباور، فردباور، تحليلي، پديدارشناس و اگزيستانسياليست در اين مجلد با نام «انديشه معاصر» نشان مي‌دهد كه چگونه فيلسوفان قصد داشتند با هر يك از اين جهان‌بيني‌ها دنيايي را كه در قرن‌هاي هجدهم، نوزدهم و بيستم به طرز روزافزوني عرفي و صنعتي مي‌شد، توضيح بدهند. نتيجه‌گيري‌هاي اين انديشمندان نشان مي‌دهد كه پرداختن به فلسفه حتي امروز هم مي‌تواند دانش بشر را ژرف‌تر كند و بسط و گسترش بدهد.

فهم فلسفه 2 (فلسفه در قرون وسطي و دوران تجدد)

  • 25,500 تومان

فهم فلسفه يك مجموعه سه جلدي است كه خواننده را با پرسش‌هاي ماندگار فلسفه از روزگار يونان باستان تا حال حاضر آشنا مي‌كند. اين مجموعه، زندگي‌نامه برخي از بزرگ‌ترين انديشمندان تاريخ را در اختيار علاقمندان مي‌گذارد و چگونگي تاثير آراي فلسفي آنان را بر مكتب‌هاي فكري بعدي توضيح مي‌دهد. خوانندگان، مفاهيم مهم فلسفي و كاربرد آن‌ها را از طريق اين كتاب در زندگي شخصي خود مي‌آموزند. «فلسفه در قرون وسطي و دوران تجدد»، افكار فلسفي را در دوره قرون وسطي و رنسانس، و انديشه‌هاي متفكران را در دوران اصلاح ديني پروتستان و همچنين افكار عقل گرايان [اروپاي] قاره‌اي را مورد مطالعه قرار مي‌دهد. خواننده به واسطه بررسي زندگي و آراي فيلسوفان مهم، از پژوهش در رابطه انسان با خدا، خيزش علوم در مقام عاملي موثر در انديشه فلسفي و بحث عام ايمان در برابر عقل مطلع مي‌شد. آراي متفكران زير در اين مجلد مورد بررسي قرار گرفته است: آكويناس، آگوستين، اسپينوزا، باركلي، دكارت، كانت، كوپرنيكس، گاليله، لاك، لايب‌نيتس، لوتر، ماركس، هابز، هگل، هيوم.

فهم فلسفه 1 (انديشه در روزگار باستان و دوره يوناني مآبي)

  • 24,000 تومان

فهم فلسفه يك مجموعه سه جلدي است كه خواننده را با پرسش‌هاي ماندگار فلسفه از روزگار يونان باستان تا حال حاضر آشنا مي‌كند. اين مجموعه، زندگي‌نامه برخي از بزرگ‌ترين انديشمندان تاريخ را در اختيار علاقمندان مي‌گذارد و چگونگي تاثير آراي فلسفي آنان را بر مكتب‌هاي فكري بعدي توضيح مي‌دهد. خوانندگان، مفاهيم مهم فلسفي و كاربرد آن‌ها را از طريق اين كتاب در زندگي شخصي خود مي‌آموزند. «انديشه در روزگار باستان و دوره يوناني‌مآبي» با نقد و بررسي نظريات فيلسوفان پيش از سقراط، كلاسيك و يوناني‌مآب، بر روي برخي از قديمي‌ترين و ديرپاترين سوال و جواب‌ها در باب طبيعت جهان و كساني كه در اين جهان زندگي مي‌كنند، پرتو مي‌افكند. كتاب با بررسي پرسش‌هايي كه فراروي متفكران قبل از سقراط آغاز مي‌شود: جهان چگونه هستي يافت؟ از چه ساخته شده است؟ چرا پيوسته تغيير مي‌كند؟ فيلسوفان كلاسيك و دوره يوناني‌مآبي توجه خود را از مطالعه جهان به زندگي معنوي انسان معطوف كردند. پرسش اين دسته از انديشمندان عبارت بود از اين كه زندگي هدفمند چيست؟ پس از مرگ چه به سر ما مي‌آيد؟ آيا خدا وجود دارد؟ نفس چيست؟

مرگ

  • 29,000 تومان

ساده‌ترين و معمول‌ترين راه خلاص شدن از كابوس مرگ فكر نكردن به آن است شبيه آن غژغژ ضعيفي است كه گاهي از ماشينها مي‌شنويم اما مرگ را نه مي‌توان علاج كرد و نه كنترل خيره شدن به پرده نمايش در آن بالا مانع از افتادنش نمي‌شود فكر كردن مدام به مرگ به اميد دفع خطر آن مثل كار آدم وسواسي است كه دائما دست‌هايش را مي‌شويد آنها هيشه احساس مي‌كنند كثيف و ناپاك هستن و اميدوار هستن كه شستن و آب كشيدن كافي تهديد آلودگي را بر طرف مي‌كند .

هابيت يا آنجا و بازگشت دوباره

  • 59,000 تومان

اما هابيت يعني چه؟ هابيت‌ها مردم كوچكي هستند، كوچك‌تر از دورف‌ها، عاشق صلح و آرامش و زمين‌هاي زراعي خوب‌اند. از ماشين بدشان مي‌آيد، اما ابزار را ماهرانه به كار مي‌برند. چالاك‌اند، اما دوست ندارند عجله كنند. چشم و گوش‌شان تيز است. خيلي زود چاق مي‌شوند. لباس‌هاي به رنگ روشن مي‌پوشند، اما خيلي كم كفش به پا مي‌كنند. داستان اين موجودات دلچسب است. داستاني به خودي خود كامل، اما پر از نشانه‌هايي كه خبر از آينده مي‌دهند. اين كتاب روايت ماجراهاي‌ بيل‌بو بگينز، همان هابيت سفر كرده و سرگردان است كه حلقه يگانه قدرت را پيدا مي‌كند (و بعضي‌ها مي‌گويند دزديد) و با خود به شاير آورد.

بازگشت شاه (فرمانرواي حلقه‌ها 3)

  • 99,500 تومان

بازگشت شاه سومين و آخرين جلد و نقطه اوج فرمانرواي حلقه‌هاست. كه به جنگ حلقه و حوادث پس از آن مي‌پردازد.

2 برج (فرمانرواي حلقه‌ها 2)

  • 125,500 تومان

«دو برج» بخش دوم «ارباب حلقه‌ها»‌ست. زيبايي‌هايي كه در اين كتاب است مثال شمشير مي‌شكافد و همچون فولاد سرد مي‌سوزاند. «دو برج» داستان تك‌تك ياران حلقه را پس از پراكنده شدن باز مي‌گويد، و با فرا رسيدن تاريكي بزرگ و در گرفتن جنگ حلقه خاتمه مي‌يابد. داستان جنگ و ماجراهاي فرودو و دوستان او موضوع سومين بخش اين مجموعه، يعني «بازگشت شاه» است.

صفحه‌ی 1