فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
در باب طبيعت انسان
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان
جهان همچون اراده و تصور
  • 330,000 تومان
  • با تخفیف: 330,000 تومان
جهان و تاملات فيلسوف (گزيده‌هايي از نوشته‌هاي آرتور شوپنهاور)

در باب طبيعت انسان

  • 40,000 تومان

اين مقالات برگرفته از فصول در باب اخلاق و در باب حقوق و سياست و بخشي از متعلقات شوپنهاور و نوشته‌هايي است كه پس از مرگ وي انتشار يافته‌اند. بيلي ساندرز (مترجم انگليسي كتاب در باب طبيعت انسان) در اين كتاب نيز همچون كتاب‌هاي قبلي خود برخي عبارات را كه به نظرش مهجور يا فاقد جذابيت عمومي رسيده‌اند حذف كرده است. همچنين عنواني براي كتاب برگزيده كه بيانگر گستره واقعي اين بخش‌ها باشد. در اين كتاب، بيش از اخلاق و سياست، خود طبيعت انسان از وجوه مختل مورد بررسي قرار گرفته است.

جهان همچون اراده و تصور

  • 330,000 تومان

كتاب حاضر در بردارنده ايده بنيادين نظام فكري شوپنهاور است كه به چهار دفتر تقسيم شده با ضميمه‌اي حاوي نقدي استادانه بر فلسفه كانتي كامل مي‌شود. تصوير برآمده از اين بخش تصويري منسجم و مبتني بر تجربه دروني و بيروني است كه سه دژ استوار فلسفه شوپنهاور، يعني متافيزيك طبيعت، متافيزيك هنر و متافيزيك اخلاق را پديد مي‌آورد.

جهان و تاملات فيلسوف (گزيده‌هايي از نوشته‌هاي آرتور شوپنهاور)

  • 69,500 تومان

پانزده مقاله‌اي كه از آثار شوپنهاور برگزيده شده‌ و در اين مجموعه گرد آمده‌اند در دو بخش تنظيم شده‌اند. بخش اول طرحي اجمالي از كليت نظام و بينش فلسفي شوپنهاور و ديدگاه‌هاي او در كتاب پرآوازه‌ي جهان همچون اراده و تصور و مسائلي كه چون عشق، رستگاري، جاودانگي و عبث بودن وجود به‌دست مي‌دهد و در دفتر دوم نظرات فيلسوف درباره‌ي مضاميني چون نويسندگي، مطالعه، نبوغ و شيوه‌ي صحيح انديشه‌ورزي آمده‌است.

صفحه‌ی 1