فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

بازاريابي يورشي (از قدرت استراتژي تهاجمي براي نيل به اهدافتان استفاده كنيد)

  • 24,000 تومان

اين كتاب با آموزش اصول مبارزات انتخاباتي و آوردن آن‌ها به دنياي كسب و كار، فضاي الگوبرداري آگاهانه، و يادگيري و يادگيري‌زدايي را براي ما فراهم مي‌سازد تا بدانيم اين فرهنگ تهاجمي و بازاريابي يورشي است كه لازمه موفقيت است.

صفحه‌ی 1