فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
شيوه‌هاي تغيير رفتار
  • 61,000 تومان
  • با تخفیف: 61,000 تومان

شيوه‌هاي تغيير رفتار

  • 61,000 تومان

اين كتاب داراي چهارده فصل نسبتا كوتاه است. ساختار كتاب حاضر مشتمل بر مقدمه‌اي بر تغيير رفتار در فصل اول و سه بخش است. بخش اول مربوط به شيوه‌هاي ايجاد رفتار جديد است. چهار فصل اين بخش شامل شكل‌دهي، رهنموددهي و انتقال مهار محرك، زنجيره‌سازي و شيوه‌هاي آموزش مهارت‌هاي رفتاري است. بخش دوم به شيوه‌هاي افزايش رفتار مطلوب و كاهش رفتار نامطلوب مي‌پردازد و شامل چهار فصل كاربرد خاموشي، تقويت افتراقي، استفاده از تنبيه (محروم كردن و جريمه كردن) و شيوه‌هاي تنبيه مثبت و اصول اخلاقي تنبيه است. در بخش سوم به شيوه‌هاي تغيير رفتارهاي پيچيده پرداخته شده است و داراي پنج فصل مديريت خود، شيوه‌هاي معكوس كردن عادت، قرارداد رفتاري، شيوه‌هاي كاهش ترس و اضطراب و تغيير رفتار شناختي است...

صفحه‌ی 1