فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 40,000 تومان
  • 69,000 تومان

آغاز فلسفه

  • 40,000 تومان

موضوع سخن آغاز فلسفه يونان است كه در عين حال آغاز فرهنگ غرب نيز هست. اين موضوع فقط از نظر تاريخي مورد علاقه نيست، بلكه همچنين به مشكلات فرهنگ جاري ما مربوط مي‌شود كه امروز نه تنها به مرحله‌ي دگرگوني بنيادي، بلكه به مرحله‌ي عدم يقين و عدم اعتماد به نفس رسيده است. بنابراين، تلاش مي‌كنيم با فرهنگ‌هايي يكسره از انواع متفاوت رابطه برقرار سازيم، كه برخلاف خود ما، از يونان سرچشمه نگرفته‌اند.

فلاسفه بزرگ (آشنايي با فلسفه غرب)

  • 65,000 تومان

با خواندن اين كتاب مي‌توانيد با آخرين تحولات در برداشت‌هاي فلسفي معاصر و، در واقع، با موج تازه‌اي از انديشه‌هاي بديع در فلسفه آشنا شويد.

آيا انسان پيروز خواهد شد

  • 69,000 تومان

كتاب «آيا انسان پيروز خواهد شد؟» نوشته ي «اريك فروم» را «عزت الله فولادوند» به فارسي برگردانده است. اين كتاب در هفت فصل تدوين شده است. برخي مقدمات كلي، ماهيت نظام شوروي، آيا هدف اتحاد شوروي سلطه ي جهاني است؟، معنا و كاركرد ايدئولوژي كمونيست، مسآله آلمان، مساله چين و پيشنهادهايي براي صلح عنوان فصل هاي كتاب حاضر است. در بخشي از مقدمه به قلم مترجم آمده است: «در 1950 ويليام فاكنر در خطابه اي به مناسبت پذيرش جايزه ادبي نوبل اعلام كرد: تراژدي ما امروز ترسي جسمي و جهاني و همگاني است...ديگر از مشكلات روح سخني نيست. تنها اين سؤال است كه كي از هم پاشيده خواهيم شد؟ او سپس به مردان و زنان جواني كه قلم در دست مي گيرند هشدار داد كه بدون اين حقايق هر داستاني ناپايدار و محكوم به نيستي است و نويسندگان تا اين ها را دوباره نياموزند چنان خواهند نوشت كه گويي در ميان آدميان ايستاده اند و انقراض انسان را مي نگرند... عنوان اين كتاب از خطابه ي فاكنر گرفته شده است. اما جمله ي فاكنر اخباري است و از يقيني حكايت مي كند كه از جان هنرمند برآمده است؛ جمله ي فروم استفهامي است و شك متفكر را در گير و دارهاي سخت و سرد عالم سياست نشان مي دهد. "آيا انسان پيروز خواهد شد؟" كتابي است كه در تنگناي نگراني از وضع كنوني جهان نوشته شده است – دلهره اي كه چهار ركن آن مسخ سوسياليسم، لگام گسيختگي سرمايه داري، آينده ي جهان سوم و مسابقه ي تسليحاتي است. پژوهنده ي مضطرب هر يك از اين مسائل را پيش مي كشد و باز با كابوس پرسش فاكنر روبه رو مي شود.»

گريز از آزادي

  • 69,000 تومان

اين كتاب دربارة مفهوم آزادي و دموكراسي صحبت مي‌كند و داراي هفت فصل با اين عناوين مي‌باشد: آيا آزادي مسئله‌اي رواني است؟ پيدايش فرد و ابهام مفهوم آزادي، آزادي در دوران رفورم، انسان نوين و دوراهي آزادي، مكانيسم‌هاي گريز، روانشناسي نازيسم، آزادي و دموكراسي.

صفحه‌ی 1