فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

شناخت‌درماني اختلالات شخصيت (رويكرد طرح‌واره محور)

  • 30,000 تومان

اختلالات شخصيت يكي از مقاوم‌ترين مشكلات باليني است كه درمان‌گران با آن رو به رو مي‌شوند و در حيطة وسيعي از كارهاي خصوصي بيماران مشاهده مي‌شوند. اين كتاب دربارة درمان طرح‌واره‌محور بحث مي‌كند، درمانِ جامعي كه از سوي نويسنده براي درمان بيماراني كه در منش (ساختار شخصيت) مشكل دارند از جمله براي درمان اختلال شخصيت مرزي، خودشيفته، اجتنابي، وابسته، وسواسي- اجباري، منفعل، پرخاشگر و نمايشي به كار مي‌رود. فنون طرح‌واره‌محور همچنين براي جلوگيري از عود افسردگي، اختلال‌هاي اضطرابي، سوءمصرف مواد و براي درمان بدرفتاري روان‌شناختي و جسمي، اختلال‌هاي خورد و خوراك و درد مزمن مي‌تواند به كار گرفته شود.

صفحه‌ی 1