فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

علايم در ذهن (سايكوپاتولوژي توصيفي)

  • 35,000 تومان

سايكوپاتولوژي توصيفي طبقه‌بندي، توصيف و تعريف دقيق تجربيات غيرمعمولي است كه توسط بيمار برشمرده مي‌شود و در رفتارش مشاهده مي‌گردد و به روش پديدارشناختي كه روي پديده‌هاي تجربه شده متمركز مي‌شود بستگي دارد، هدف اين است كه با دقت گوش فرا دهيم، به درستي مشاهده كنيم و پديده يا رخداد روان‌شناختي را همدلانه درك كنيم تا اين كه حتي‌الامكان پزشك بتواند نسبت به آنچه كه بيمار از تجربه‌اش احساس مي‌كند آگاه باشد.

صفحه‌ی 1