فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 44,000 تومان

1 گفتگوي 3 نفره درباره هويت شخصي و جاودانگي

  • 25,000 تومان

كتاب «يك گفت‌وگوي سه نفره درباره‌ي هويت شخصي و جاودانگي»، نوشته‌ي جان پري، به همت نشر خوب به چاپ رسيده است. «يك گفت‌وگوي سه نفره درباره‌ي هويت شخصي و جاودانگي»، گزارش گفت‌و‌گويي خيالي ميان يك فيلسوف در حال مرگ، يك كشيش و يك دانشجوي فلسفه است. ترس و اندوه فيلسوف از اينكه با مرگ قريب‌الوقوعش همه چيز پايان مي‌يابد دستمايه بحثي مي‌شود كه امكان بفا و حفظ هويت شخصي در طول زندگي دنيوي و اخروي مي‌پردازد.

1 گفتگوي 3 نفره درباره‌ خير شر و وجود خدا

  • 25,000 تومان

يك گفت و گوي سه نفره درباره خير، شر و وجود خدا، روايت جان پري از تبادل نظر يك كشيش، يك فيلسوف و يك دانشجوي فلسفه در قالب گفت و گويي دوستانه است. مسئله خير و شر و رنجي كه از پي آن مي‌آيد از يك سو و منافات نداشتن آن با وجود خدا از سوي ديگر، جان‌مايه بحث‌هايي است كه در چهار نوبت بين اين سه نفر درمي‌گيرد و زمينه‌اي براي مرور آراي گذشتگان از جمله آيين مانوي و آموزه هاي فيلسوفان مسيحي فراهم مي آورد. نويسنده در كتاب حاضر، همچون كتاب اول از اين مجموعه، مي‌كوشد با مثال هايي ساده و قابل فهم راهگشاي خوانندگاني باشد كه آشنايي چنداني با بحث‌هاي نسبتا پيچيده فلسفي درباره خير، شر و وجود خدا ندارند.

دختري در قطار

  • 44,000 تومان

دختري در قطار نه تنها يك رمان مهيج و پليسي، بلكه تريلري روان‌شناختانه است، كه موفق شد خيلي زود ركود پرفروش‌ترين‌هايي چون هري پاتر را بشكند و هم‌چنان در صدر باقي بماند. برخي اين رمان را جلد دوم دختر گمشده مي‌دانند. ماجراي هميشگي عشق و شكست، اين بار با همراهي افكاري سرگردان، به داستاني معمايي منجر شده، دختري در قطار با روايتي مدرن، سراغ موضوعي كلاسيك مي‌رود تا اين‌بار، وحشت و خون را از ميان درد و تروماي زنانه بيرون بكشد. ريچل كه زني دائم‌الخمر استبراي خودش ارزشي قائل نيست، از نظر او زنان فقط از دو وجه قابل توجه‌اند: وضعيت ظاهري و نقش مادري‌شان...

صفحه‌ی 1