فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 18,000 تومان
  • 29,000 تومان

قوانين شفا

  • 18,000 تومان

انديشه شما بر بدنتان تاثير دارد. شما مي‌توانيد با بازسازي تفكر خويش، به معناي واقعي كلمه، بدن خود را سلول به سلول بازسازي كنيد. روان‌شناسان دريافته‌اند كه بيشتر بيماري‌ها را خود فرد در خويش ايجاد مي‌كند. وقتي ذهن آدم از گناه خلاصي نمي‌يابد، آن را در درون بدن به صورت بيماري آزاد مي‌كند. بيماري، در واقع تلاش بدن است براي بيرون راندن احساسات بيمار. بنابر‌اين وقتي احساس بيماري مي‌كنيد به اين دليل است كه احساسات بيمار‌گونه‌تان سعي مي‌كنند از شما بيرون بروند.

خوب ماندن

  • 29,000 تومان

پس از آن‌كه درب‌ها به هم كوبيده شد، شيشه‌ها شكست، زنگ‌ها به صدا درآمد و فريادها بلند شد، گفتگوها به سردي گراييد، ديگري دست بالا را در اختيار گرفت، فكري آزار دهنده درباره اين كه چه كاري را فراموش كرده‌ايم انجام دهيم به سرمان افتاد، و نيز پس از صحبت‌هاي فراوان، پس از نگاهي در آينه و پس از بسياري چيزهاي ديگر، اين ما هستيم كه مي‌مانيم و خودمان را تا حد مرگ آزار مي‌دهيم. چرا مجبور شدم آن حرف‌ها را بزنم؟ چرا دهانم را بسته نگه نداشتم؟ چرا پدر يا مادر بهتري نبودم؟ چرا نظرم را با صداي بلند مطرح نكردم؟ چرا نمي‌روم يك گوشه‌اي بيافتم و بميرم؟

من خوب هستم تو خوب هستي (وضعيت آخر) من خوبم تو خوبي

  • 49,000 تومان

در اين كتاب نويسنده با انجام تقسيماتي در شخصيت يك انسان، نام‌گذاري هر كدام از آنها و شرايط بروز هر يك، سعي در شبيه‌سازي اصولي مي‌كند كه فرد با رعايت آن اصول قادر خواهد بود در هر محيطي به صورت آگاهانه رفتار مناسبي را از خود بروز دهد. اين تقسيمات عبارتند از: والد، كودك و بالغ. علاوه بر اين از سه لغت مهم در اين كتاب استفاده شده است كه داراي معاني خاص خود هستند. اين سه لغت نيز عبارتند از: خوب، بد و بازي. در واقع نگارنده‌ي كتاب سعي در يافتن پاسخي نموده است كه سوال اصلي آن اين است: مغز و فكر آدمي چگونه كار مي‌كند؟

قلب سرچشمه افكار

  • 10,500 تومان

بياييد از اين پس به پشت سرمان و به زندگي‌اي كه سپري كرده‌ايم با شرمندگي نگاه نكنيم. بلكه گذشته را به عنوان غنا و كمال زندگي در نظر آوريم. بدون وجود اين غنا و كمال، قطعا نمي‌توانستيم در جايگاهي كه امروز ايستاده‌ايم، قرار داشته باشيم. لذا زماني كه خودمان را با تمام وجود بپذيريم، تمام و كمال و يكپارچه مي‌شويم و بهبودي مي‌پذيريم.

صفحه‌ی 1