فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

رفتارهاي اجتماعي كودكان

  • 1,500 تومان

با در نظر داشتن اهميت شناخت مهر بشر، دانش ما در مورد رفتارهاي معين اجتماعي بسيار محدود است. البته، يكي از دلايل آن پيچيدگي رفتار بشر و انگيزه وي براي انجام دادن اين رفتارهاست. رفتار بشر مرهون عوامل متعددي است و مطالعه چگونگي تاثير متقابل تمامي اين عوامل بر يكديگر بسيار دشوار است.

صفحه‌ی 1